TS. Trần Thị Minh Hương

 

           tran thi minh huong.jpg                  

TS. Trần Thị Minh Hương

Vị trí công tác: Giáo viên bộ môn Tài chính Kế toán- Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại:0915571011   Email: ttmhuong@bsneu.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu

Tài chính

Kế toán

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trần Thị Minh Hương

Năm sinh

1970

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2007)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Bộ môn Tài chính Kế toán – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1986-1990)

Kinh tế Công nghiệp-Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1995-1997)

MBA- Đại học Boise- Hoa Kỳ

Bậc Tiến sĩ (2004 – 2007)

 Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh thành thạo

Quá trình công tác

1997 - nay

Giáo viên bộ môn Tài chính Kế toán -Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1991-1997

Giáo viên khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

1990-1991

Giáo viên khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

Nghiên cứu khoa học: trong 5 năm gần đây

2018

Thực trạng tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại Việt Nam: cơ hội và thách thức. Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Tác giả

2017

Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Ký yếu hội thảo quốc gia. Tác giả

2016

Phân tích đánh giá các nhân tố tạo động lực làm việc của nhân viên Tổng cục Dự trữ Nhà nước trên cơ sở thuyết F. Herzberg. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 10 tháng 4/2016. Tác giả

2016

Cơ khí Việt Nam trong bối cảnh tham gia TPP. Tạp chí Cơ Khí số 5/2016. Tác giả

2016

Cơ hội và thách thức trong nước đối với sự phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng. Kye yếu hội thảo quốc gia. Tác giả

2015

Tham gia TPP-Cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Tác giả

2014

Vấn đề giới và khả năng tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn bên ngoài của các doanh  nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Thành viên

 

 

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế trong 5 năm gần đây

Sách xuất bản trong 5 năm gần đây

Giảng dạy

1997 - nay

Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán và phân tích tài chính.

Đại học, Thạc sỹ , trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hướng dẫn NCS