TS. Trần Thị Hồng Việt

                         hong viet.jpg

TS. Trần Thị Hồng Việt

Vị trí công tác: Trưởng ban Đào tạo Đại học - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0943852083   Email: tthviet@bsneu.edu.vn – vietbsneu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị dự án

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Quản trị chất lượng

Kinh tế học vi mô và vĩ mô

Kinh tế nông nghiệp

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trần Thị Hồng Việt

Năm sinh

1967

Nơi sinh

Nam Định

Địa chỉ liên lạc

Số 17, Khu M, Ngách 96 Ngõ Tự do, Đai học KTQD, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2006)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Giảng viên chính (2004)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Trưởng ban Đào tạo Đai học – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1984-1988)

Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1995-1997)

Quản trị kinh doanh, Đại học Tổng hợp Boise Hoa Kỳ

Bậc Tiến sĩ (2002 – 2006)

 Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Đào tạo ngắn hạn

2014

 Khóa đào tạo về Phân tích dữ liệu nghiên cứu sử dung phần mềm SPSS- Đại học KTQD

1999

Khóa đào tạo về “Quản lý dự án đinh hướng kết quả”- Cơ quan phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)

2000

Khóa tập huấn “Tăng cường năng lực đánh giá và đàm phán các dự án BOT”- Ngân hàng Thế giới (WB)

1999

Khóa tập huấn “Quản lý tài chính dự án SIDA”

1999

Khóa thực tập sinh quản trị kinh doanh- Đai học tổng hợp Utah- Hoa Kỳ

1998

Khóa đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ- MPDF

1998

Khóa tập huấn Quản lý tại trường kinh doanh Durham - Anh

1998

Khóa tập huấn quản trị chất lượng đồng bộ (TQM)- GTZ Cộng hòa Liên bang Đức

1998

Khóa tập huấn “Kinh tế thị trường và vai trò của Chính phủ”- Quỹ Ford

1992

Khóa tập huấn “Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn- SIDA Thụy Điển

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Thành thạo

Quá trình công tác

2008 - nay

Trưởng ban Đào tạo Đại học- Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân; Giảng viên chính Bộ môn Marketing & Quản trị Vận hành, Viện Quản trị Kinh doanh

2004 - 2008

Trưởng ban Nghiên cứu Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Giảng viên chính Bộ môn Marketing & Quản trị Vận hành, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1997-2004

Giảng viên Bộ môn marketing & Quản trị Vận hành , Viện Quản trị Kinh doanh,Đại học Kinh tế Quốc dân

1988 - 1997

GIảng viên Khoa Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2017

Determinants of employee performance – Case study of Dai Phat JSC; International conference proceeding “Framing Compliance and Dynamics”; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quóc dân; tham gia

2016

Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của  các doanh nghiệ p da giầy Hà Nội; Tạp chí  Quản lý Kinh tế, số 74 (trang 54-65)

2016

Giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số chuyên đề 01/2016 (trang 48-51)

2015

Nhân tố  tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số đặc biệt tháng 12/2015 (trang 99-108)

2015

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội; Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 68 (trang 53-63)

2015

Giải pháp Phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tăng cường tính định hướng thị trường trong hoạt động khoa học và công nghệ” , Nhà xuát bản Đại học Kinh tế quốc dân; tham gia

2015

Nhu cầu đào tạo nghề giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 211 (II) (trang 72-82)

2014

An assessement  of Hanoi  international tourism development ;  AU-GSB e Journal , Vol.7 No. 1 June 2014 (page 24-33)

2013

Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam ; Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội, số 90; (trang 50-56)

2013

Nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình Cử nhân chính quy chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội ; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số đặc biệt tháng 8/2013 (trang  13-21)

2012

Thúc đẩy mối quan hệ Nhà trường- Doanh nghiệp cho chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh tại Viện Quản trị Kinh doanh; Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc biệt tháng 11/2012 (trang 14-18)

2012

Phá t triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô Hà Nội; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 182 (trang  66-72)

2012

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội;  Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 180 (trang 107-113)

2011

Phát triển du lịch làng nghề truyề n thống cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 173 (II) (trang 73-76)

2008

Về việc đảm bảo tiến độ dự án trong các dự án phat triển ; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số  đặc san Viện QTKD (trang 15-19)

2006

Mô hình vùng nông nghiệp đô thị sinh thái ở Hà Nội những năm 2020 nhìn từ kinh nghiêm của Bangkok Thái Lan; Tạp chi Kinh tế và Phát triển, số  104 (trang 40-41)

2005

Sắc màu sinh thái trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp Hà Nội những năm đầu chuyển dịch ; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số  99 (trang 46-48)

2003

Nông nghiệp sinh thái đô thị: Lý thuyết cơ bản và một số mô hình thực tiễn ; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số  chuyên đề Viện QTKD (trang 50-54)

2003

Bài học áp dụng hệ thống ISO 9000 tại một doanh nghiệp ; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số  chuyên đề Viện QTKD (trang 34-36)

2002

Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở huyện Từ Liêm; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số  2/2002(trang 168-169)

1998

Làm việc theo nhóm và quản lý chất lượng đồng bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam; Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số  đặc san (trang 55-58)

 

Sách xuất bản

2017

Selected case studies in Business Administration (Teaching notes); Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, tham gia

2017

Selected case studies in Business Administration; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, tham gia

2011

Quản lý dự án;  NXB Chính trị hành chính; Chủ biên

2010

Tình huống về Quản trị kinh doanh; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân;  tham gia

2009

Giáo trình Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Lao động xã hội; tham gia

2008

Giáo trình Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân; tham gia

2007

Giáo trình Kinh tế học vi mô dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế; Nhà xuất bản Giáo dục; tham gia

2006

Giáo trình Kinh tế học vi mô (dùng cho chuyên ngành Quản trị Kinh doanh), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chủ biên

2003

Learning through case studies, Nhà xuất bản lao động xã hội; tham gia

2002

Selected case studies in Business Administration; Nhà xuất bản Giáo dục; tham gia

1999

Tình huống trong quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Giáo dục; tham gia

 

Giảng dạy

 

1997 - nay

Quản trị dự án, quản trị chất lượng, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô; Viện Quản trị Kinh doanh; Đại học, Thạc sỹ

1999-2013

Quản lý dự án Quốc gia điều hành (NEX) – UNDP; khóa tập huấn không cấp bằng cho cán bộ các dự án của UNDP

1993 - 1997

Quản trị kinh doanh tổng hợp; Khoa Quản trị Kinh doanh; Đại học KTQD, Đại học

1992 - 2006

Kinh tế học vi mô; Khoa kinh tế học; Đại học KTQD; Đại học, Thạc sỹ

2000 – 2010

Kinh tế học vi mô; Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Viện ĐH Mở HN; Đại học, thạc sỹ

Hướng dẫn NCS

 

Trần Mạnh Linh

Những nhân tố tác động đến quyết định tham dự đấu thầu gói dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu (2015-…)

Trần Thọ Khải

 

Nguyễn Thu Thủy