TS. Nguyễn Quốc Duy

 

                          Quoc Duy.jpg   

TS. Nguyễn Quốc Duy

Vị trí công tác: Trưởng Bộ Môn Marketing & QTVH - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 01226369608   Email: nqduy@bsneu.edu.vn –nguyenquocduy@hotmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu

Học hỏi tổ chức, vốn trí tuệ

Đổi mới sáng tạo

Thương hiệu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Quốc Duy

Năm sinh

1967

Nơi sinh

Hưng Yên

Địa chỉ liên lạc

C905 chung cư Mulberrylane, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2002)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Trưởng Bộ Môn Marketing & QTVH – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1984-1989)

Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1993-1995)

Quản trị kinh doanh, Đại học tổng hợp Boise, Hoa Kỳ.

Bậc Tiến sĩ (1999-2002)

 Kinh tế học, Đại học tổng hợp Innsbruck, Cộng hòa Áo

Đào tạo ngắn hạn

2011

Quản trị chiến lược, Quản trị marketing, Quản trị sản xuất, Đại học tổng hợp Saint’s Mary, Canada.

2001

Quản lý các chương trình và dự án công, Hệ thống tiền tệ chung châu Âu, Nhân quyền, Đại học tổng hợp Vienna, Cộng hòa Áo.

1998

Quản trị chất lượng, Thụy Điển.

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Quá trình công tác

2007 - nay

Trưởng bộ môn Marketing & QTVH, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1997-2007

Giảng viên bộ môn Marketing & QTVH, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1989 - 1997

Giảng viên Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2017

Analysing Intellectual Capital of Vietnam Firms – Results from a Study; Proceeding of International Conference ‘ Business & Management – Framing Compliance and Dynamics’, Hà Nội, tháng 10, 2017 (ISBN: 978-604-946-327-3, pages 137-150); Đồng tác giả

2017

 The Satisfaction and Loyalty Exhibited by International Tourists in Hanoi – Mediating role of Satisfaction; Asian Research Journal of Business Management, Vol. 4, No. 3, (pp. 155-168)

2017

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường công việc đến sự hài lòng công viêc – Sự khác biệt giữa lao động nam và nữ; Tạp chí Quản lý kinh tế, số 85, trang 29-38; Đồng tác giả.

2016

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường công việc đến hài lòng công việc – Tác động điều tiết của động lực làm việc; Tạp chí  Kinh tế & Phát triển, số 233(II), trang 57-64; Đồng tác giả.

2016

Năng lực doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và đề xuất; Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 79, trang 13-25; Đồng tác giả.

2015

Determinants of innovation of software firms in Vietnam; Asian Research Journal of Business Management, Vol. 3 No. 2, pages 77-97.

2015

Determinants of innovation of Hanoi leather & footware firms; Proceeding of The 32nd Annual Pan-Pacific Conference in Hanoi, Vietnam, June 1-3, 2015, under theme WP 13: ‘Innovation for Corporate Competitiveness’.

2015

Chính sách đổi mới sáng tạo cho thành phố Hà Nội; Tạp chí Quản lý kinh tế, số 71, trang 35-44.

2015

Cảm nhận của du khách quốc tế về thủ đô hà Nội – Tác động điều tiết của tuổi, giới tính, quốc tịch; Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số Đặc biệt, trang 109-117.

2015

Đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động – Tổng kết cơ sở lý thuyết; Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 211(II), trang 37-46.

2014

Strategic Knowledge Management, Innovation, and Firm Performance – An Empirical Study in Vietnam Firms; Journal of Economics & Development, Vol. 16. No. 1, pages 60-73; Đồng tác giả.

2014

Tăng cường kỹ năng nghề thực tế trong đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh; Tạp chí Quản lý kinh tế, số 59, trang 29-39; Đồng tác giả.

2013

Mối quan hệ giữa quản trị tri thức và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Tạp chí Quản lý kinh tế, số 52; Đồng tác giả.

2013

Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nôi; Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số Đặc biệt, trang 118-125.

2010

Công tác xúc tiến đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng- Thực trạng và đề xuất;  Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 156(II), trang 109-110.

2008

 

Sách xuất bản

2017

Selected case studies in business administration; National Economics University Press; Tham gia

2017

Năng lực và năng suất lao động doanh nghiệp Việt nam; Nhà xuất bản ĐH KTQD; Tham gia.

2012

Giáo trình ‘Quản trị dự án cho DNNVV’; Cục phát triển doanh nghiệp; Chủ biên.

2005

Giáo trình ‘Các phương pháp thống kê áp dụng trong kinh doanh’; Nhà xuất bản Tài chính; Chủ biên.

 

Giảng dạy

1997 - nay

Quản trị tác nghiệp Quản trị dự án, Phương pháp nghiên cứu, Thống kê kinh doanh; Viện Quản trị Kinh doanh; Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ

1990-1997

Dự báo kinh tế; Khoa Kế hoạch và Phát triển: Đại học.

Hướng dẫn NCS

Trần Ánh Quyết

Nghiên cứu mối quan hệ giữa hài lòng công việc, cam kết với tổ chức và kết quả công việc của công chức ngành thuế trên địa bàn Hà Nội.

Vũ Hồng Tuấn

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo quy trình của các doanh nghiệp phát điện Việt Nam.