Th.S. Trần Cẩm Tú

 

                   tran cam tu.jpg          

Th.S. Trần Cẩm Tú

Vị trí công tác: Giảng viên Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0915877174   Email: tctu@bsneu.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị nhân sự

Quản trị học

Văn hoá kinh doanh

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trần Cẩm Tú

Năm sinh

1991

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị

Thạc Sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên bộ môn Quản trị chung Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (2010-2014)

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (2014-2015)

Quản trị Marketing, ĐH Coventry, Anh Quốc

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh thành thạo

Quá trình công tác

Hội thảo quốc tế trong 5 năm gần đây

2017

“Corporate Social Responsibility: Perceptions and Practices among SEMS in Vietnam: An exploratory study”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, đồng tác giả

2017

“The impact of total rewards on work engagement: A case study in Vietnam”  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế. Đồng tác giả

Giảng dạy

2015 - nay

Quản trị học, Quản trị nhân lực, Văn hoá kinh doanh, Nguyên lý Marketing cho bậc ĐH  trường Đại học Kinh tế Quốc dân