Ths. Nguyễn Tuấn Minh

 

                   nguyen tuan minh.jpg          

Thạc sĩ: Nguyễn Tuấn Minh

Vị trí công tác: Giảng Viên - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 01226774791  Email: ntminh@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Phát triển hệ thống thông tin

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Minh

Năm sinh

1989

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

15 hẻm 6/12/5 phố Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội

Học vị

Thạc sĩ (2013)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Không

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (2007-2011)

Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Quản trị Kinh Doanh, Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Bậc Thạc sĩ (2011-2013)

Kế Toán, Đại Học Monash, Úc

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Quá trình công tác

2015 - nay

Giảng viên Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2017

Capital financing from State budget for Higher Education in Vietnam: Recommendations for Reform; The International Journal of Nepalese Academy of Management, vol. 5, No.1 (ISSN 2091-2471, pages 150-167); Đồng tác giả

Giảng dạy

2015 - nay

Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị tài chính; Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại Học