ThS. Nguyễn Thu Hằng

avata nu.jpg              

ThS. Nguyễn Thu Hằng

Vị trí công tác: Điều phối viên chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh -Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 136   Email: nthang@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Thu Hằng

Năm sinh

1980

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

Thạc sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)