ThS. Nguyễn Phương Mai

 

                       mai.jpg      

ThS. Nguyễn Phương Mai

Vị trí công tác: Giảng Viên - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0975614895 Email: npmai@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị nhân lực

Quản trị Sáng tạo và đổi mới

Doanh nghiệp xã hội

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Phương Mai

Năm sinh

1991

Nơi sinh

Bắc Ninh

Địa chỉ liên lạc

Parkhill 10 - Times City - Hà Nội

Học vị

Thạc sĩ (2014)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Không

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (2009-2013)

Kinh Tế và Kinh doanh Quốc Tế, Đại học Colorado, Hoa Kỳ

Bậc Thạc sĩ (2011-2013)

Quản trị, Đại học Westminster, Anh quốc

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Quá trình công tác

2015 - nay

Giảng viên Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2017  Corporate Social Responsibility: Perceptions and Practices among SMEs in Vietnam. An exploratory study. Business and Management International Conference: Framing and  Hanoi Vietnam. 2017

 

Giảng dạy

2015 - nay

Quản trị Đổi mới và Sáng tạo, Giao tiếp trong kinh doanh, Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại Học