Ths. Lê Văn Nam

 

              le van nam.jpg               

ThS. LÊ VĂN NAM

Vị trí công tác: Giảng viên Viện Quảng trị Kinh doanh – ĐH KTQD

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0917632637   Email: vannamle@bsneu.edu.vn  –  vannamle@neu.edu.vn  

Lĩnh vực nghiên cứu

Marketing và Tâm lý hành vi

Tái cấu trúc, xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp

Quản trị vận hành tổ chức

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Văn Nam

Năm sinh

1980

Nơi sinh

Thanh Hóa

Địa chỉ liên lạc

P702 – Yenhoa Sunshine, Số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu giấy, Hà Nội

Học vị

Thạc sỹ (2007)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1999-2002)

Quản trị Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (2005-2007)

Quản trị Marketing, Đại học ESG Paris, Pháp

Đào tạo ngắn hạn

2011

Chương trình đào tạo giảng viên (Training for Technical Trainers) - Trung tâm phát triển doanh nhân EPD, Đại học Saint Mary, Canada

 

Xây dựng và phát triển bài tập tình huống (Curriculum and case study development) - Đại học Saint Mary, Canada

 

Phương pháp và kỹ năng phỏng vấn dành cho tư vấn (Power interviewing for consultant) - Đại học Saint Mary, Canada

  Advanced English for Academic Purposes (EAP) - TESL Centre, Đại học Saint Mary, Canada

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Đọc, Việt, Nghe, Nói: Tốt

Quá trình công tác

2007 - nay

Giảng viên Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2010

Ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam đến các hoạt động marketing hỗn hợp (7P) của doanh nghiệp tại Việt Nam, Tạp trí Kinh tế & Phát triển, 2010

2010

Marketing theo phương pháp địa lý và những ảnh hưởng của văn hóa vùng miền đến hành vi người tiêu dùng Việt Nam, Tạp chí Quản lý và Kinh tế, Số 34, 2010

2011

Marketing lan truyền “Con dao quân đội Thụy Sỹ” của hoạt động marketing hiện đại, Tạp trí Kinh tế & Phát triển, 2011

Sách xuất bản

2013

Kiến thức và kỹ năng cần thiết trong khởi sự doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và đầu tư, 2013, Chủ biên

2013

Những vấn đề về thị trưởng và marketing tring khởi sự doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và đầu tư, 2013, Chủ biên

 

Giảng dạy

2007 - nay

Quản trị bán hàng, Digital Marketing, Quản trị Marketing, Hành vi tiêu dùng: Viện Quản trị Kinh doanh; Đại học, Thạc sỹ

2010 - nay

Quản trị marketing cho lãnh đạo, Quản trị thương hiệu; Trung tâm phát triển doanh nhân Việt – Viện Quản trị Kinh doanh; CEO, Cán bộ quản lý cấp trung

Hướng dẫn NCS