ThS. Lê Thị Mai Lan

           avata nu.jpg              

ThS. Lê Thị Mai Lan

Vị trí công tác: Chuyên Viên - Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 134   Email: ltmlan@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Thị Mai Lan

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

Thạc sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)