ThS.Đoàn Thị Bảo Yến

           avata nu.jpg              

ThS.Đoàn Bảo Yến

Vị trí công tác: Chuyên viên - Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 268   Email: dtbyen@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đoàn Thị Bảo Yến

Năm sinh

1990

Nơi sinh

Nam Định

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

Thạc sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)