PGS.TS. Vũ Thành Hưng

 

                      vu thanh hung.jpg       

PGS. TS. Vũ Thành Hưng

Vị trí công tác: Viện trưởng Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 02438690055/ext.........   Email: vthung@bsneu.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu

- Chiến lược kinh doanh và quản trị kinh doanh

- Quản trị nguồn nhân lực

- Lãnh đạo và quản lý và hành vi tổ  chức,

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Vũ Thành Hưng

Năm sinh

1957

Nơi sinh

Ninh Bình

Địa chỉ liên lạc

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Phó Giáo sư

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1982-1986)

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1993-1995)

Quản trị kinh doanh, Boise State University, Hoa Kỳ

Bậc Tiến sĩ (1997 – 2000)

 Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh thành thạo

Quá trình công tác

1/2018-nay

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2018-5/2017

Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2006-2008

Trưởng khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

2003-2006

Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1997-2003

Trưởng bộ môn Quản lý chung, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1986-1997

Giảng viên khoa Kinh tế Lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học: bài báo khoa học trong 5 năm gần đây

2016

Đổi mới, sáng tạo trong một số doanh nghiệp Cơ khí Việt nam. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 11/2016

2015

Một số vấn đề về năng suất lao động của Việt Nam qua so sánh quốc tế. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 12/2015

2013

Môi trường kinh doanh và phát triển các doanh nghiệp trên thị trường Việt nam. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 8/2013

2012

Tái cấu trúc lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Tạp chí Kinh tế và phát triển, 11/2012

2012

How can we better understand current and future workforce values in the Global business environment?. Thunderbird International Business Review, 2012, đồng tác giả

2011

A twenty-first Century Assessment of Values Across the Global Workforce. Journal of Business Ethics, ISSN 0167-4544, Volume 104, Number 1, 2011

 

Hội thảo trong nước và quốc tế trong 5 năm gần đây

2017

 

Một số vấn đề về nền kkinh tế Việt nam và sự phát triển của các doanh nghiệp. Kỷ yếu hội thảo quôc gia

2015

Some issues of productivity of Vietnam via international comparison, Jakata, Indonexia, 2015.

2012

Quản trị nhân lực và đào tạo Quản trị nhân lực ở Việt nam, kỷ yếu hội thỏa quốc gia,

Sách xuất bản trong 5 năm gần đây

2017

Selected case studies in Business Administration, National Economics University Press. Viết 02 tình huống

2013

Những vấn đề cơ bản về Quản trị doanh nghiệp (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Giảng dạy

1997 - nay

Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Hành vi tổ chức, Quản trị kinh doanh quốc tế, Đàm phán trong kinh doanh

Hướng dẫn NCS

Nguyễn Văn Đại

Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học của Việt Nam (2008-2011)

Nguyễn Duy Phúc

Tạo lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội.(2008-2011)

Nguyễn Thị Hồng Hà

Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành dịch vụ (2013-2017)

Vương Thị Thanh trì

Các nhân tố tác động đến thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong tập đoàn Dệt-May Việt nam (2014-2018)

Mai Thị Anh Đào

Các nhân tố tác động tới quyết định khởi sự kinh doanh của  phụ nữ đối với loại hình doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam (2015-2018)

Tăng Đình Sơn

“Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP ở Việt Nam sau sáp nhập”   (2015-2018)