PGS.TS Vũ Đình Hiển

             ảnh 3x4            

PGS.TS Vũ Đình Hiển

Vị trí công tác: Giảng viên bộ môn Tài chính Kế toán- Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4)38690055   Email: vdhien@bsneu.edu.vn - hienvd@neu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Thông tin cá nhân

Họ và tên 

Vũ Đình Hiển

Năm sinh

20/04/1969

Nơi sinh

Hà nội

Địa chỉ liên lạc

Viện Quản trị Kinh doanh - ĐHKTQD

Học vị

Tiến sĩ 

Chức danh khoa học (Học hàm)

Phó Giáo sư (2018)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

Giảng viên

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1990)

Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bậc Thạc sĩ (1995)

Quản trị Kinh doanh, Boise State University, Boise, Idaho, USA

Bậc Tiến sĩ (2005)

Tài chính, lưu thông tiền tệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Đào tạo ngắn hạn

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Thành thạo

Quá trình công tác

1990 - 1995

Giảng viên Khoa kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân

1995 - nay

Giảng viên Bộ môn Kế toán - Tài chính Viện Quản trị Kinh doanh ĐH Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2000

"Cơ cấu chi phí trong quản lý tài chính ở các công ty", Tạp chí kinh tế phát triển

2003

"Kiểm soát nội bộ đối với các hoạt động tài chính, kế toán trong các tập đoàn kinh tế", Tạp chí kinh tế phát triển

2004

"Các yếu tố tác động tới quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý của các tổng công ty nhà nước", Tạp chí kinh tế phát triển, 2004 (Tác giả)

2009

 "International influence on Accountancy in Vietnam", Corporate Governance in Developing economics: Country studies of Africa, Asia and Latin America, 2009 (Đồng tác giả)

2011

"Bảng điểm cân bằng – ứng dụng trong quản trị chi phí", Tạp chí kinh tế phát triển, Số 173 (II), trang 40, 2011 (Tác giả)

 

Sách xuất bản

2002

Giáo trình kế toán tài chính, Nhà XB Tài chính, (Đồng tác giả)

2006

Giáo trình nguyên lý kế toán, Nhà XB tài chính

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin và chất lượng thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Cấp bộ trọng điểm (Chủ nhiệm đề tài)

 

Ứng dụng phương pháp Bảng điểm cân bằng trong quản trị chi phí tại Công ty Truyền tải điện 3, Cấp tổng công ty (Cố vấn khoa học; thành viên)

Giảng dạy

1990 - 1995

Giảng viên Khoa kế toán ĐH Kinh tế Quốc dân

1995 - nay

Giảng viên Bộ môn Kế toán - Tài chính Viện Quản trị Kinh doanh ĐH Kinh tế Quốc dân

Hướng dẫn NCS

2014

NCS Nguyễn Thị Lan Anh (Hướng dẫn 2)

2014

NCS Bùi Thị Thủy (Hướng dẫn 2)

2016

NCS Nguyễn Mạnh Hà (Hướng dẫn 1)

2017

NCS Đặng Công Thức (Hướng dẫn 1)