PGS.TS. Bùi Đức Tuân

                             bui duc tuan.jpg

PGS. TS. Bùi Đức Tuân

Vị trí công tác: Phó Viện trưởng - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0933023323   Email: buiductuan@bsneu.edu.vn – tuanbd@neu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Hoạch định chiến lược và Kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển KTXH

Phát triển bền vững nền kinh tế, ngành và lĩnh vực

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Bùi Đức Tuân

Năm sinh

1971

Nơi sinh

Thái Bình

Địa chỉ liên lạc

Số 3, ngõ 231, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2011)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Phó Giáo sư (2016)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Phó Viện trưởng – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1989-1993)

Quản lý sản xuất và Kinh doanh công nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1993-1994)

Quản lý doanh nghiệp, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý, Hà Nội

Bậc Thạc sĩ (1995-1996)

 Khoa học quản lý, Đại học Tổng hợp Paris XII – Val de Marne, Paris

Bậc Tiến sĩ (2005 – 2011)

 Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Đào tạo ngắn hạn

2000

 Khóa đào tạo về Xây dựng tình huống phân tích kinh doanh, Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG)

1998

Khóa đào tạo về Quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS)

1994 - 1995

Chương trình trao đổi về Quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đại học Thương mại Paris (ESCP)

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Đọc, Việt, Nghe, Nói: Tốt

Quá trình công tác

2017 - nay

Phó viện trưởng Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2007 - 2017

Phó trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển - Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân

1997 - 2007

Giảng viên Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân

1993 - 1996

Chuyên viên Viện Nghiên cứu Da – Giày, Bộ Công nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Bài đăng Tạp chí trong và ngoài nước

2017

Capital financing from State budget for Higher Education in Vietnam: Recommendations for Reform; The International Journal of Nepalese Academy of Management, vol. 5, No.1 (ISSN 2091-2471, pages 150-167); Đồng tác giả

2017

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; Tạp chí Kinh tế, số 19 (trang 24-33)

2016

Đầu tư phát triển cho giáo dục đại học ở Việt Nam: hướng tới sự phân bổ hiệu quả hơn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 227

2016

Phát triển xanh: xu hướng toàn cầu và con đường phía trước của Việt Nam; Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 76

2016

Giải bài toán huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển giáo dục nghề nghiệp; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 617

2016

Bàn thêm về tăng trưởng kinh tế Việt Nam: tiềm năng và thực tế; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 615

2016

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 và những khuyến nghị chính sách; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 609; Đồng tác giả

2016

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 16 (600); Đồng tác giả

2015

Động lực tăng trưởng kinh tế theo ngành, khu vực kinh tế giai đoạn 2011-2014; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 03 (587)

2011

Phát huy lợi thế cạnh tranh nhìn từ góc độ phát triển bền vững (trường hợp ngành thủy sản Việt Nam); Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 172 (2)

2010

Đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến thủy sản Việt Nam; Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 40

2006

Phân tích năng lực cạnh tranh ngành: tiếp cận thông qua mô hình kim cương; Tạp chí Kinh tế phát triển, số tháng 10

2005

Hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 1/2005

Bài đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học trong và ngoài nước

2016

Green growth: Global trends and Issues Faced by Vietnam; Hội thảo khoa học quốc tế “Socio-Economic and Environmental Issues in Development”; NXB ĐHKTQD.

2015

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH 5 năm cấp tỉnh theo cách tiếp cận dựa trên kết quả; Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” (ĐH KTQD, Ban KTTƯ).

2014

Bàn về định hướng phát triển bền vững các lĩnh vực xã hội của Việt Nam đến năm 2020; Hội thảo quốc gia “Định hướng và giải pháp phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; Đại học KTQD-ĐH Kinh tế-Luật TP. HCM

2014

The new context of globalization, integration, climate change and sustainable development; Hội thảo quốc tế “Quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”; Hà Nội, Việt Nam; đồng tác giả

2013

Phát triển bền vững về xã hội trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp; Hội thảo “Phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho tương lai”; Đại học KTQD-ĐH Kinh tế-Luật TP. HCM.

Sách xuất bản

2016

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam: triển vọng đến năm 2020; NXB Chính trị Quốc gia; Tham gia

2016

Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thủy sản Việt Nam trong bối cảnh tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế EVFTA và TPP; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ biên

2016

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam: triển vọng đến năm 2020; NXB Chính trị quốc gia; Tham gia

2013

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thủ đô Hà Nội theo hướng hiệu quả và bền vững: cơ sở khoa học - thực trạng - định hướng đến năm 2020; NXB Hà Nội; Đồng chủ biên

2012

Giáo trình “Kinh tế phát triển - dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành”; NXB Tài chính; Đồng chủ biên

2011

Giáo trình trọng điểm “Kinh tế phát triển”; NXB Đại học KTQD; Tham gia

2009

Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển; NXB Đại học KTQD; Tham gia

2007

Kinh tế Việt Nam năm 2006: chất lượng tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế; NXB Đại học KTQD; Tham gia

2005

Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh; NXB Lao động và Xã hội; Chủ biên

2005

Kiểm soát quản lý; NXB Thống Kê; Đồng tác giả

 

Giảng dạy

1997 - nay

Kinh tế phát triển, Kế hoạch kinh doanh; Khoa Kế hoạc và Phát triển; Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ

1997 - nay

Quản trị chiến lược, Khởi sự kinh doanh; Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý; Thạc sỹ

1998 - 2010

Tổ chức và Quản lý; Viện Đào tạo Quốc tế (chương trình MMVB); Thạc sỹ

2012 – nay

Quản lý phát triển kinh tế địa phương; Viện Đào tạo sau Đại học (chương trình Ex-MBA); Thạc sỹ

Hướng dẫn NCS

Xaysongkham Hathaboun

Phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Savannakhet theo hướng bền vững (2016 - …)

Nguyễn Thành Nam

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong lĩnh vực vận chuyển hành khách (2016 - …)

Đào Duy Hà

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành chế biến sữa Việt Nam (2017 - …)