PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam

 

                         thanh lam.jpg

PGS. TS. Đào thị Thanh Lam

Vị trí công tác: Giảng viên Bộ Môn Quản lý Chung - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0913095896   Email: dttlam@bsneu.edu.vn; daothanhlam@yahoo.com

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị nguồn nhân lực

Học hỏi và chuyển giao tri thức

Quản lý đa văn hóa

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đào thị Thanh Lam

Năm sinh

1973

Nơi sinh

Hà Tĩnh

Địa chỉ liên lạc

N10, Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà nội

Học vị

Tiến sĩ (2009)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Phó Giáo sư (2018)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Giảng viên – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1990-199)

Kinh tế lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1996-1998)

Quản trị Kinh Doanh, Đại học Boise State University, Hoa Kỳ

Bậc Tiến sĩ (2006 – 2009)

 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế, Đại học Tổng hợp Aalborg Đan Mạch

Đào tạo ngắn hạn

2000

 

Certificate of Business Planning methodology for consultant by UNIDO

1996

Certificate of Economics By Thammasat University

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Thành thạo

Quá trình công tác

1995-1996

Khoa Kinh tế lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân

1997 - nay

Viện QTKD, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2017

Đào thị Thanh Lam. (2017). “Chuyên gia nước ngoài học hỏi được gì từ nhà quản lý Việt Nam?”. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 243,  tháng 9/2017, trang 34-42

2017

Đào thị Thanh Lam. (2017). “Kỹ năng làm việc quốc tế và học hỏi hai chiều tại một công ty FDI ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 502, tháng 9/2017, trang 95-97

2017

Đào thị Thanh Lam. (2017). “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định rời bỏ công ty”.  Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 84, tháng 9+10, trang 30-37

2017

Đào thị Thanh Lam. (2017). “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên tại một tập đoàn ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 500, tháng 8/2017, trang 14-16

2016

Nguyễn Ánh Lợi. (2016). “Knowledge Acquisition of Local Managers: Its Antecedents and Effectiveness”. Journal of Economics & Development, Vol 18(3), Dec, pg 64-86. (ACI, ISSN 1859 0020)

2016

Đào thị Thanh Lam. (2016). “Học hỏi của tổ chức (organizational learning): Tình huống của một Tập Đoàn Việt Nam”. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 233(II),  tháng 11/2016, trang 2-8

2015

Đào thị Thanh Lam. (2015). “Lý do các công ty tái cấu trúc và tác động của tái cấu trúc lên cơ cấu nhân sự của công ty”, trang 19. Tạp chí kinh tế và phát triển số đặc biệt tháng 12/2015

2015

Đào thị Thanh Lam. (2015). “Công tác quản trị nguồn nhân lực sau tái cấu trúc tại một số công ty Việt Nam”, trang 10. Tạp chí kinh tế và phát triển số 211(II), tháng1/2015

2012

Đào thị Thanh Lam. (2012). “Tác động của tái cấu trúc lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”, trang 54. Tạp chí kinh tế và phát triển số đặc biệt tháng 11/2012

2012

Đào thị Thanh Lam. (2012). “Tác động của tái cấu trúc lên công tác quản trị nhân lực tại công ty tư vấn ECC”, trang 27. Tạp chí kinh tế và phát triển số 180 (II) tháng 06/2012

2011

Đào thị Thanh Lam. (2011). “Công tác quản trị nhân sự tại các công ty Bắc Âu đang hoạt động tại Việt nam”, trang 40. Tạp chí kinh tế và phát triển số 173 (II), tháng 11/2011

2010

Đào thị Thanh Lam. (2010). “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp thu của các nhà quản lý trong nước tại Việt nam”. Tạp chí kinh tế và phát triển số 156 (II), tháng 6/2010, trang 77-83

2010

Đào thị Thanh Lam. (2010). “Đổi mới doanh nghiệp: kinh nghiệm của thế giới”. Tạp chí kinh tế và phát triển số 153, tháng 3/2010, trang 19-20 và 53

2006

Đào thị Thanh Lam. (2006). “SME exporting challenges in transitional and developed economies. Journal of Small Business and Enterprise Development, Số 13(4), trang 535-545

2005

Đào thị Thanh Lam. (2005). “International management skills for success in Asia: A need-based determination of skills for foreign managers and local managers”. Journal of European Industrial Training, số 29(2), trang 165-180

2005

Đào thị Thanh Lam. (2005). “The traditional ideology of senior management: obstacles to entrepreneurship and innovation in the reform of state-owned enterprises in Vietnam”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, số 5(3/4), trang 227-250

 

Hội thảo quốc tế

2017

Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên tại các trường đại học Hà nộ Đào thị Thanh Lam. (2017). “Relational factors and knowledge acquisition by expatriates working at MNCs in Vietnam”, trang 387, bài báo trình bày và đăng tại kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Innovation, Competitiveness and International economic cooperation” (2014), tại Hà nội. Giấy phép 1669-2014/CXB/06-103/ĐHKTQD, Quyết định XB: 111/QĐ-NXBĐHKTQD, ISBN: 978-604-927-820-4i

2014

Đào thị Thanh Lam. (2014). “The relationship between organizational rewards and employees’ work engagement”, trang 205-2018, bài báo trình bày và đăng tại kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Business & Management: Framing Compliance and Dynamics”, tại Hà nội. Số ISBN: 978-604-946-327-3

2006

Đào thị Thanh Lam. (2006). “Interaction between expatriates and local Vietnamese managers of MNCs in Vietnam in learning perspective”, trang 231, bài báo trình bày và đăng tại kỷ yếu Diễn đàn kinh doanh quốc tế “Quá trình quốc tế Hóa của các Doanh nghiệp Việt nam” tại Hà nội, năm 2006

 

Sách xuất bản

2017

Selected case studies in Business Administration, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. Đồng chủ biên và biên soạn hai tình huống các trang 52,55. ISBN: 978-604-946-283-2

2017

Đổi mới-sáng tạo trong doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp dệt may và công nghệ thông tin Việt Nam. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. Biên soạn chương 3 (Mục 3.1, trang 107-135 ). ISBN: 978-604-946-23-0

2016

Leadership Development in Emerging market economies, NXB Palgrave Macmillan, 2016. Đồng biên soạn bài số 10 (169-186). ISBN: 978-1-137-58002-3

2016

Giáo trình Quan hệ lao động (2016), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân. Biên soạn chương 7

2010

Tình huống về Quản trị Kinh doanh. (2010). Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Viết các tình huống về công ty FiberCorp trang 59, trung tâm mua sắm ABC trang 37

2009

Con Rồng Châu Á mới (2009), Nhà xuất bản Chính Trị-Hành Chính. Đồng biên soạn chương 7

 

Giảng dạy

1995 - 1997

Kinh tế lao động và quản trị nguồn nhân lực; Đại học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

1998 - nay

Quản trị nguồn nhân lực, Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh, Quản lý hiệu suất; Đại học, Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Hướng dẫn NCS

Nguyễn Thùy Dung

Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên tại các trường đại học Hà nội

Xayyadeth vichitlasty

Nghiên cứu chính sách đãi ngộ đối với công chức hành chính-Trường hợp thành phố Viêng Chăn

Hoàng Văn Nam

Tác động của văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp Việt Nam