PGS. TS. Lê Thị Lan Hương

              LAN HUONG.jpg               

PGS. TS. Lê Thị Lan Hương

Vị trí công tác: Viện trưởng Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 02438690055/ext125 

Email: ltlhuong@bsneu.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu

Kế hoạch kinh doanh, Marketing, Hành vi khách hàng

Chất lượng dịch vụ

Quản trị bán hàng

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Thị Lan Hương

Năm sinh

1971

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Phó Giáo sư

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1989-1993)

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

Bậc Thạc sĩ (1995-1997)

Quản trị kinh doanh, Boise State University, Hoa Kỳ

Bậc Tiến sĩ (2001 – 2005)

 Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh thành thạo

Quá trình công tác

5/2015-nay

Viện trưởng Viện Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2014-5/2015

Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2011-2014

Trưởng ban Đào tạo Sau đại học, Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2004-2010

Chủ nhiệm chương trình đào tạo Thạc sỹ, Chủ nhiệm chương trình Đào tạo Cán bộ quản lý cấp cao

Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học: trong 5 năm gần đây

2017

Factors influencing consumer purchase decision toward condominium. The International Journal of Nepalese Academy of Management, Vol.5 No.1, 2017. Đồng tác giả

2016

Tác động của cảm nhận sự phức tạp tới thái độ và ý định mua của người tiêu dùng đối với các chương trình xúc tiến bán hàng. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ĐH KTQD, số 233 (III) tháng 11/2016

2016

Năng lực doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và đề xuất. Tạp chí Quản lý Kinh tế số 79, tháng 11+12/2016

2015

Tác động của cảm nhận tiết kiệm tới thái độ và ý định của người tiêu dùng đối với các chương trình xúc tiến bán hàng. Tạp chí Kinh tế&Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số đặc biệt, tháng 12/2015

2015

Nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ băng rộng di động. Tạp chí Kinh tế và dự báo, số Chuyên đề 3/2015. Đồng tác giả.

2015

Một số nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua của người tiêu dùng đối với dịch vụ băng rộng di động tại khu vực Hà Nội. Tạp chí Kinh tế&Phát triển, Số 214 (II) tháng 4/2015. Đồng tác giả

2014

Kiểm soát nội bộ với quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí kinh tế và phát triển. Đồng tác giả

2014

Hệ thống kiểm soát doanh nghiệp: một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 62 , 8+9/2014. Đồng tác giả

2013

Sự ứng dụng các công cụ xúc tiến bán hàng đối với người tiêu dùng trong kinh doanh. Tạp chí Kinh tế&Phát triển,8/2013

2012

Nhân tố tác động tới hoạt động truyền thông marketing trong các doanh nghiệp tại Việt nam. Tạp chí kinh tế và phát triển, 11/2012

Hội thảo quốc tế trong 5 năm gần đây

2017

The impact of intellectual capital and organizational learning on types of innovative capabilities-empirical evidence from Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, đồng tác giả

2016

Asean’s economic integration and the harmonization of higher education across the region, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế. Đồng tác giả

2016

Đào tạo và nghiên cứu quản trị kinh doanh định hướng kinh tế thị trường-chương trình đào tạo quản trị kinh doanh, Viện Quản trị kinh doanh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

2015

Factors impacting consumer’s buying behavior toward funtinal foods in Viet Nam. International conference: Socio-Economice issues in development. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, Đồng tác giả

2015

Factors impacting consumer online shopping behavior toward electronic products. IFEAMA 2015The 13th IFEAMA International conference. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, Đồng tác giả

2014

Current business in Vietnam. International conference, Senshu uinversity, Japan, Kỷ yếu hội thảo quốc tế

2014

Direct marketing in Vietnam business. The 12th IFEAMA International conference, Kỷ yếu hội thảo quốc tế

2013

Competitive edges of SMEs in Vietnam. RIC International Paper Series No.1, Senshu University.

2013

Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia.

Sách xuất bản trong 5 năm gần đây

2017

Năng lực và vốn trí tuệ Doanh nghiệp Việt Nam 2016. Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân. Đồng chủ biên, Cùng viết chương 3,4,5

2017

Selected case studies in Business Administration, National Economics University Press. Đồng chủ biên (viết 01 tình huống)

2016

Năng lực và năng suất lao động Doanh nghiệp Việt Nam 2015. Nhà xuất bản ĐH KTQD.Đồng chủ biên., cùng viết chương 1, 2

2013

Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. Viết chương 1

2013

Quản trị marketing, sách tham khảo, Bộ Kế hoạch và đầu tư

2012

Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh. Nhà xuất bản đại học Kinh tế Quôc dân, viết chương 7

Giảng dạy

1997 - nay

Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, Hành vi người tiêu dùng, Phương pháp nghiên cứu trong đào tạo Đại học, Thạc sỹ , trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hướng dẫn NCS

Lê Thị Hồng Yến

Những nhân tố tác động tới ý định sử dụng…..(2012-2016)

Nguyễn Văn Hợp

Giải pháp quản lý và khai thác….(2010-2014)

Nguyễn Thị Phương Lan

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới hệ thống…..(2013-2017)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Sự hài lòng…..(2013-2017)