PGS. TS. Lê Thị Bích Ngọc

                         bich ngoc.jpg

PGS. TS. Lê Thị Bích Ngọc

Vị trí công tác: Trưởng bộ môn Tài chính- Kế toán,  Viện Quản trị Kinh Doanh, Đai học Kinh tế Quốc dân

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0982017486   Email: lbngoc@bsneu.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu

Tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khuynh hướng nghiệp chủ

Tài chính các đơn vị công ích

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Thị Bích Ngọc

Năm sinh

1965

Nơi sinh

Thanh Hóa

Địa chỉ liên lạc

Số 41, Ngõ Giếng, Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Học vị

Tiến sĩ (2007)

Chức danh khoa học (Học hàm)

 Phó Giáo sư (2013)

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)

 Trưởng bộ môn – Viện Quản trị Kinh doanh

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học (1983-1997)

Tín dụng Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân 

Bậc Thạc sĩ (1993-1995)

Quản trị Kinh doanh, Đại học Tổng hợp Boise, Hoa kỳ

Bậc Thạc sĩ (2002)

 Phương pháp nghiên cứu, Đại học Tổng hợp Macquaries, Australia

Bậc Tiến sĩ (2003 – 2007)

 Kinh doanh quốc tế, Học viện Công nghệ châu Á (AIT) – Thái lan

Đào tạo ngắn hạn

2006

Phương pháp phân tích thống kê, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn (CRC), đại học Bách khoa, Hà nội

2002

Chương trình đào tạo giảng viên, Swiss – AIT Vietnam

1999

Chương trình đào tạo cho người đi đào tạo, Học Viện Quản lý Quốc tế (IFL) – Thụy điển

1998

Quản lý khoa học và đào tạo, Đại học Tổng hợp Durham; Anh quốc

1995

Các phương pháp đào tạo và giảng dạy hiện đại, Đại học Tổng hợp Hồng công và Đại học Tổng hợp Boise

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Tốt

Quá trình công tác

2008 - nay

Trưởng bộ môn Tài chính Kế toán, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2000 - 2008

Phó trưởng bộ môn Tài chính, Kế toán, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

1996-2000

Giảng viên bộ môn Tài chính Kế toán, Viện Quản trị Kinh doanh, đại học Kinh tế Quốc dân

1993 - 1996

Giảng viên, khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu khoa học

2009

The impact of networking on bank financing: The case of small and medium sized enterprises in Vietnam, Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol.33  (issue 4), pg. 867-887, đồng tác giả

2013

Sub-national institutions, export strategy, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam, Journal of World Business, vol. 48 (1), pg. 68-76, đồng tác giả

2013

Banking Relationship and Bank Financing: The Case of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises, Journal of Economics and Development, vol 15 (1), pg.74-90

2017

Privatization of Public goods and services: A case of Urban Wastewater service in Vietnam; Proceeding of “Flaming Compliance and Dynamics Conference”, pg655-661

2016

Giai đoạn phát triển và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 233 (II) pg 51-56

2015

Chia sẻ chi phí và định giá dịch vụ thoát nước tại các đô thị Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số đặc biệt tháng 12/2015,  pg51-57

2015

Tác động của nhân tố giới của chủ doanh nghiệp đến định hướng chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 211(II); pg54-62

2014

Acquisition of external capital at Vietnamese Small and Medium Enterprises (SMEs): Differences between male and female owned firms, Proceeding on Innovation, “Competitiveness and International Economic Cooperation”  Conference (12th IFEAMA International Conference Proceeding), NEU Publishing House, 2014),

2013

Nhận thức của sinh viên Việt nam về chương trình tín dụng sinh viên, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 131,pg.67-72

2012

Institutional Influences on Decision Making: The Case of Bank Lending to Small Businesses in the U.S. and Vietnam, Journal of Economics and Development, vol.14(2); pg.26-51, Đồng tác giả

2012

Strategic Orientation, Management Practices, and Firm Performance: A case of Vietnamese SMEs; Proceedings on International Conference “Business Administration in A Global Society”, Hanoi, Viet nam, pg.371-384

2012

Cost Sharing and Student Financial Assistances in Vietnam Higher Education System; Proceedings on International Conference “Integration : Opportunities and Challenges”, Da Nang, Vietnam, pg. 227-239

2012

Tín dụng thuê mua – khả năng thay thế vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam?Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 180(2), pg90-94

2012

Khả năng điều chỉnh hành vi chọn ngành học của học phí Việt Nam,  Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 178, pg 63-67

2012

Sử dụng các mối quan hệ: Sự khác biệt giữa nghiệp chủ nữ và nghiệp chủ nam. Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số đặc biệt tháng 11/2012, pg.47-53

2011

Chia sẻ chi phí: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho giáo dục Việt nam; Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 169, pg.71-80

2011

Thực tế hoạt động huy động vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam; Tạp chí Kinh tế Phát triển, số173 (II), pg.31-35

2011

Chính sách chia sẻ chi phí và mức độ bình đằng trong tiếp cận đại học Việt nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Số 108, pg.68-73

2010

Thách thức cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa từ góc nhìn của Ngân hàng, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 156(II), pg.54-62

2006

Getting Bank Financing: A Study of Bank Lending to Private SMEs in Vietnam, Asian Pacific Journal of Management 23; pg209-227, đồng tác giả

2006

Trust and Uncertainty: A Study of Bank lending to Private SMEs in Vietnam, Asia Pacific Business Review, vol.12 (4), pg. 547-568, đồng tác giả

2003

Learning Styles and Implications for Management education and training: Experience with Vietnamese managers; “Management Education for the 21th Century: Managing future challenges” Conference’s proceeding, pg. 72-79, đồng tác giả

2002

Growth stage, debt financing, and factors internal to business: A study of Vietnamese small and medium sized enterprises (SMEs). Innovating Asian Management in the 21th Century – The third Asia Academy of Management Conference, Thái Lan

1998

Tín dụng thuê mua: Giải pháp tài chính trung và dài hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh, Tạp chí Kinh tế Phát triển, tháng 11, pg 39-43

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

2017

Nâng cao năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp Việt nam: Nghiên cứu điển hình hai nhóm ngành dệt may/da giầy/thủy sản và công nghệ thông tin/điện tử/viễn thông, (Đề tài Nafosted, tham gia)

2013

Acquisition of external capital at Vietnamese Small and Medium Enterprises (SMEs): Differences between male and female owned firms (Vấn đề giới và khả năng tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn bên ngoài của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam), Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở

2011

Học phí và chính sách, công cụ hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học, cao đẳng ở Việt nam. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ

2002

Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy việc bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp Nhà nước Việt nam trong những năm tới (tham gia – đề tài cấp bộ)

 

Sách xuất bản

2017

Selected Case studies in Business Administration; National Economics University Press; tham gia

2017

Selected Case studies in Business Administration (teaching notes); National Economics University Press; tham gia

2012

Bank Financing for SMEs under Instituitional Voids: The Case of Vietnam, Nhà xuất bản LAP LAMBERT Academic Publishing, Cộng hòa Liên bang Đức, 2012 ISBN13- 978-3-659-18460-4; ISBN10- 3659184608, tác giả

2010

Reform Higher Education in Vietnam: Challenges and Priorities, Nhà xuất bản, Springer, Australia ISSN 978-90-481-3693-3, đồng tác giả

2009

Giáo trình Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân,

2010

Tình huống về quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng tác giả

2003

Learning through case study – Selected Vietnamese Business Cases; Nhà xuất bản Lao động và Xã hội, tham gia viết

2012

Learning though case study – teaching note of selected Vietnamese Business Cases (Hướng dẫn bài tập tình huống); Nhà xuất bản Lao động và Xã hội, tham gia viết

1999

Tình huống trong quản trị kinh doanh, Nhà xuất  bản Giáo dục, tham gia

 

Giảng dạy

1988 - 1996

Quản trị Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân

1997 - nay

Quản trị tài chính, Quản trị Tài chính chiến lược, Tài chính quốc tế, chương trình thạc sỹ EMBA và VMBA, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2010 - nay

Nguyên lý kế toán, Strategic Financial Management (II) cho chương trình EBBA, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

2014 – nay

“Corporate finance”; and “Financial Statement Analysis and Security valuation”, chương trình thạc sỹ liên kết giữa Viện Châu Á – Thái Bình Dương, đại học Kinh tế Quốc dân và đại học OHIO Hoa Kỳ

2014-nay

Business Finance cho chương trình 2+2 của Trung tâm tiên tiến và Chất lượng cao, đại học Kinh tế Quốc dân

Hướng dẫn NCS

Đỗ Thị Ngọc Anh

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng internet banking của các NHTM Việt Nam (Hoàn thành 2016)

Nguyễn Anh Thư

Xác định cấu trúc vốn tối ưu cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (2013------)

Nguyễn Thị Hường

Tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa (2018----)