Nguyễn Khánh Ly

               avata nu.jpg

NGUYỄN KHÁNH LY

Vị trí công tác: Nhân viên văn phòng - Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 /    Email: nkly@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Khánh Ly

Năm sinh

1992

Nơi sinh

Hà Nội

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

 

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)