Liên hoan chào mừng 55 năm đào tạo - ĐH Kinh tế Quốc dân

Tiếng Việt
Video: 
Văn nghệ BSNEU