Lê Thị Thư

           avata nu.jpg              

Lê Thị Thư

Vị trí công tác: Điều phối viên chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh -Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 150   Email: ltthu@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Thị Thư

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

 

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)