Lê Thị Phương Linh

           avata nu.jpg              

 Lê Thị Phương Linh

Vị trí công tác: Chuyên viên - Viện Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (84-4) 38690055 / 0   Email: ltplinh@bsneu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Lê Thị Phương Linh

Năm sinh

1981

Nơi sinh

Hà nội

Địa chỉ liên lạc

 

Học vị

 

Chức danh khoa học (Học hàm)

 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại)