KS. Trịnh Duy Bảo

trinh duy bao.jpg

KS. Trịnh Duy Bảo

Vị trí công tác: Nhân viên kĩ thuật - Viện Quản trị Kinh Doanh

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0972820168  Email: tdbao@bsneu.edu.vn - baotd@neu.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Công nghệ thông tin - Quản trị Mạng

 

Thông tin cá nhân

Họ và tên Trịnh Duy Bảo
Năm sinh 1990
Nơi sinh Thanh Hóa
Địa chỉ liên lạc Trung Kính, Yên Hòa , Cầu giấy, Hà nội
Học vị Kĩ sư (2008-2012)
Chức danh khoa học (Học hàm)  
Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại/trước khi nghỉ hưu)  

Quá trình đào tạo

Bậc Đại học 2008-2012
Bậc Tiến sĩ  
Bậc Thạc sĩ 2018-2020
Bậc Tiến sĩ  

Đào tạo ngắn hạn

Các khóa đào tạo ngắn hạn  
   
   

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Tiếng Anh: Đọc, Viết, Nghe, Nói : Bình thường

Quá trình công tác

2012-2018 Nhân viên kĩ thuật Viện Quản trị Kinh doanh

Nghiên cứu khoa học

Giảng dạy