Hoạt động tình nguyện hè dạy tiếng Anh tại Phú Xuyên của sinh viên E-BBA Viện QTKD

Tiếng Việt
Video: 
EBBA Volunteer 2012