Ban sau đại học | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

Ban sau đại học

1. TS.Trần Văn Hùng - Trưởng Ban

2. ThS. Đoàn Minh Hạnh 

3. ThS.Lê Văn Nam

4. Nguyễn Khánh Ly