Ban đại học | Trường ĐH Kinh tê Quốc dân

Ban đại học

1. TS. Trần Thị Hồng Việt - Trưởng Ban

3. ThS. Nguyễn Thu Trang 

5. ThS. Nguyễn Thu Hằng

6.  Lê Thị Thư