Best practice activities E-BBA - 2013

 

Đi thực tế thực tế tại doanh nghiệp đối với sinh viên E-BBA là một hoạt động quan trọng nằm trong nội dung đào tạo. Các lần đi thực tế được thực hiện tại các thời điểm khác nhau trong 4 năm học có sự liên kết chặt chẽ và hệ thống với các hoạt động chuyên môn khác.

Mục tiêu của hoạt động tìm hiểu doanh nghiệp: 

 • Giúp sinh viên liên hệ hai chiều giữa lý thuyết học trên lớp và thực tế của đời sống kinh tế.
 • Thúc đẩy sinh viên xác lập ý niệm và định hướng về nghề nghiệp.
 • Tạo cơ hội cho sinh viên xây dựng các mối quan hệ và phát triển các ý tưởng kinh doanh cũng như các cơ hội việc làm.

Yêu cầu chuyên môn: các yêu cầu dưới đây phải được tuân thủ và thực hiện.

1. Trước chuyến đi:

 • Sinh viên được chia thành nhóm (có trưởng nhóm), mỗi nhóm có từ 5-6 người. Danh sách nhóm phải được lớp phó phụ trách học tập nộp cho cô Hằng chậm nhất vào sáng thứ 6 ngày 25/10.
 • Mỗi nhóm phải tự phân công nhiệm vụ của từng thành viên cho các công việc cụ thể tiếp theo.
 • Mỗi nhóm có nhiệm vụ phải tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp đến thăm.
 • Điểm lại những kiến thức được học có liên quan.
 • Chuẩn bị các câu hỏi/bình luận/ý tưởng cho doanh nghiệp trong phần thời gian trao đổi tại doanh nghiệp (nếu có).

2. Trong chuyến đi:

 • Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ chương trình.
 • Chấp hành nghiêm túc các qui định và yêu cầu của doanh nghiệp.

3. Sau chuyến đi:

 • Mỗi nhóm viết một báo cáo (report). Báo cáo được nộp cho chương trình (cô Hằng) vào ngày 1/11/2013
 • Ban Biên tập của 2 lớp viết 1 bài viết về chuyến đi thăm công ty để đưa lên mạng. Thời gian nộp bài: 6/11/2013 (bài viết có ảnh minh họa).

Thông tin chung về chuyến đi

 1. Tên doanh nghiệp: Công ty Kinh Đô Miền Bắc
 2. Địa chỉ: Km 22, Thị trấn Bần, Yên Nhân, Mỹ Hảo- Hưng Yên
 3. Thời gian: Sáng thứ Bảy, ngày 26/10/2013
 4. Thành phần tham gia: tất cả sinh viên E-BBA 4 (bắt buộc), cán bộ chương trình E-BBA.
 5. Thời gian có mặt tại Viện: 7:30 cùng ngày tại Viện QTKD.

Yêu cầu về report

Gồm 4 mảng vấn đề chính:

 1. Các thông tin chung về Công ty Kinh Đô Miền Bắc: Lịch sử hình thành phát triển công ty; Ngành sản xuất, sản phẩm; Cơ cấu tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh doanh, thị trường…
 2. Các vấn đề khó khăn vướng mắc mà công ty đã và đang gặp phải trong bối cảnh môi trường kinh doanh hiện tại và bài học kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề.
 3. Leadership và managerial decision making áp dụng tại công ty Kinh Đô
 4. Các vị trí công việc tại một doanh nghiệp như Kinh Đô: cơ hội nào dành cho sinh viên E-BBA?

Report viết bằng tiếng Việt, cỡ chữ Times New Roman 12, độ dài từ 10-15 trang A4. Các nguồn thông tin sử dụng phải nói rõ (nguồn tài liệu trích dẫn, quan sát, trao đổi...).

Chú ý: Việc thăm quan doanh nghiệp là một trong các điều kiện bắt buộc để xét tốt nghiệp đối với sinh viên E-BBA.